Ангилал

Сайтын талаар ярилцъя Уншигчдын санал бодол

Нууцлалын баталгаа

1. Нууцлалын баталгаа
  • Гишүүний бүртгэлийн мэдээлэл болон бусад хувийн нууцад хамаарах мэдээлэл нь холбогдох хуульд заасан журмын дагуу хамгаалагдсан болно. Tolgoilogch.mn сайт үйлчүүлэгч, хэрэглэгчдийнхээ мэдээллийн нууцлалыг нэн тэргүүнд чухалчлан үзэж халдашгүй байдлыг бүхий л сүлжээний хэмжээнд бүрэн хангана.
  • Хэрэглэгчийн оруулсан мэдээллийг зөвхөн хэрэглэгчид тустай нөхцлөөр буюу хэрэглэгчийн оруулсан хүсэлтэд хариулах, үйлчилгээнд шинэчлэл хийх, хэрэглэгчтэй холбоо барих, сайттай холбогдолтой мэдээллийг хүргэх зэрэгт ашиглана. Мөн хэрэглэгч өөрөө оруулсан мэдээллээ хэдийд ч өөрчлөх боломжтой.
2. Аюулгүй байдал
  • Хэрэглэгч өөрийн мэдээллийн аюулгүй байдлаа хангах үүднээс гуравдагч этгээдэд нэвтрэх нэр, нууц үгээ дамжуулахаас зайлсхийх, нийтийн интернэт ашиглах бол дуусахдаа вэб хуудаснаас заавал гарч (logout) байх хэрэгтэй.
  • Хэрэглэгч нь өөрийн хэрэглэгчийн нэр, нууц үг, бусад холбогдох мэдээллүүдийг бүрэн хариуцах бөгөөд тухайн хэрэглэгчийн эрхээр үйлдэгдсэн бүхий л үйлдэлд хэрэглэгч өөрөө хариуцлага хүлээх болно.
  • Хэрэв хэрэглэгч өөрийн хэрэглэгчийн нэр болон нууц үгийг бусдад алдсан гэж үзвэл энэ тухайгаа info@tolgoilogch.mn хаягаар мэдэгдэж үйлчилгээний эрхээ түр хаалгуулах эрхтэй.
  • Үйлчилгээний эрхээ түр хаалгуулсан хэрэглэгч нээлгүүлэх хүсэлтээ info@tolgoilogch.mn хаягт илгээн үйлчилгээний эрхээ нээлгүүлэх боломжтой.